Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde

Det er bestyrelsens opgave at lede og støtte den frivillige indsats i afdelingen. Bestyrelsen er ansvarlig for udviklingen af afdelingens aktiviteter med afsæt i lokale behov og Røde Kors’ syv principper, Røde Kors Manifestet og de fælles strategier.

Bestyrelsen

Formand
Ayhan Can
albertslund@rodekors.dk

Næstformand
Bodil Margrete Lundin
albertslund.b.lundin@rodekors.dk

Kasserer
Yolande Omam
kasserer.albertslund@rodekors.dk

Bestyrelsesmedlem
Charlotte Ginting
butik.albertslund@rodekors.dk

Bestyrelsesmedlem
Franc Cabras
albertslund.fh@rodekors.dk

Bestyrelsesmedlem
Mikkel Darvish Sørensen
da1988@outlook.dk

Bestyrelsessuppleant 
Doris Bjørkman

Bestyrelsessuppleant
Malene Dyrholm