Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand
Alice Bøgild Jensen
albertslund@rodekors.dk

Afdelingsregnskabet 2016 ligger til besigtigelse i Røde Kors butikken i Albertslund Centrum

Næstformand
Bodil Margrete Lundin
albertslund.b.lundin@rodekors.dk

Kasserer
Rikke Andreasen
kasserer.albertslund@rodekors.dk

Bestyrelsesmedlem
Yvonne Pedersen
butik.albertslund@rodekors.dk

Bestyrelsesmedlem
Franc Cabras
albertslund.fh@rodekors.dk

Bestyrelsesmedlem
Gitte Tarrild
albertslund.gitte.tarrild@rodekors.dk

Bestyrelsessuppleant
Doris Bjørkman