Familienetværk

Familienetværket

Tid til et pusterum!

Familienetværket er et sted, hvor familier kan møde andre familier og nyde et måltid mad i hyggeligt selskab. Frivillige sørger for maden og for at give familierne et pusterum, hvor de blot skal tænke på at nyde hinandens selskab.

Familienetværket støtter og styrker sårbare børnefamilier, der af mange forskellige årsager befinder sig i en svær livssituation. De kan have udfordringer som eksempelvis sygdom, skilsmisse, trængt økonomi eller manglende netværk.

Vil du være en del af familienetværket
Familienetværket er for dig, som ønsker et pusterum i hverdagen til at hygge med din familie. Måske føler I jer som familie lidt alene derhjemme? I Familienetværket kan I møde andre familier og nye legekammerater

Vil du være frivillig i familienetværket
Du kan blive frivillig i netværket, hvis du har overskud til at støtte sårbare familier og tid til at deltage i netværkets aktiviteter én gang om måneden. Et par gange om året tager vi på ture, og vi håber, at du også har tid til at deltage her.

 

Kontakt
Aktivitetsleder Anette Grotum
Mail: albertslund.al.familienetvaerket@rodekors.dk