Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde

Det er bestyrelsens opgave at lede og støtte den frivillige indsats i afdelingen. Bestyrelsen er ansvarlig for udviklingen af afdelingens aktiviteter med afsæt i lokale behov og Røde Kors’ syv principper, Røde Kors Manifestet og de fælles strategier.

Bestyrelsen

Formand
Ayhan Can
Kontakt på: albertslund@rodekors.dk

Næstforperson
Charlotte Ginting
Kontakt på: butik.albertslund@rodekors.dk

Kasserer
Birgit Bess
Kontakt på: kasserer.albertslund@rodekors.dk eller 61427261

Bestyrelsesmedlem
Franc Cabras
Kontakt på: albertslund.fh@rodekors.dk

Bestyrelsesmedlem
Mikkel Darvish Sørensen
Kontakt på: da1988@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem
Malene Dyrholm

Bestyrelsessuppleant
Doris Bjørkman