Kommunikationen

Kommunikationen

I Røde Kors Albertslund vil vi gerne sikre, at borgerne i Albertslund har kendskab til både vores mange aktiviteter i Albertslund og til Røde Kors arbejde nationalt og internationalt.  Derfor har vi en frivillig kommunikationsansvarlig, som står for en stor del af kommunikationen i afdelingen og derved sikrer, at alle har mulighed for at holde sig opdateret om vores arbejde.

 

Vil du være en del af kommunikationen?

I Røde Kors Albertslund kan vi altid bruge flere hænder til at fortælle om vores arbejde og viderefortælle de gode historier. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i at:

  • Kommunikere afdelingens aktiviteter ud via. Facebook, Instagram og vores hjemmeside
  • Kommunikation af Røde Kors’ overordnede budskaber
  • Opsøgende arbejde for at hente gode historier fra de øvrige aktiviteter og bestyrelse
  • Støtte med kommunikation til rekruttering af nye frivillige til afdelingen
  • Kommunikation via sociale medier
  • Produktion af fysisk materiale (flyers/plakater/foldere mv.) efter behov

 

Kontakt:

Kommunikationsansvarlig: Astrid Plauborg

Mail: astpla@rodekors.dk